Buka i vibracija u radnoj i životnoj okolini

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

mr Violeta Stojanović

Imejl: violeta.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: Sreda 12:00 – 13:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita