Дигитална електроника

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

мр Данијела Алексић

Имејл: danijela.aleksic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: Понедељак 15:00 – 16:00

Асистент:

др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита