Дигитална електроника

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 2

Број ЕСПБ: 7

Професор:

мр Данијела Алексић

Имејл: danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: Понедељак 15:00 – 16:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита