Digitalna elektronika

Studijski program: KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 2

Broj ESPB: 7

Profesor:

mr Danijela Aleksić

Imejl: danijela.aleksic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 104

Termin konsultacija: Ponedeljak 15:00 – 16:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita