Дигиталне телекомуникације

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00