Дигитални ТК системи

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Асистент:

мр Данијела Алексић

Имејл: danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: Понедељак 15:00 – 16:00