Дигитални ТВ системи

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита

rezispita3