Digitalni TV sistemi

Studijski program: KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 1

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Zoran Milivojević

Imejl: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Asistent:

mr Danijela Aleksić

Imejl: danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 104

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita

rezispita3