Директиве и стандарди у заштити животне средине

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Александра Боричић

Имејл: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 116

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита