Drvene i metalne konstrukcije

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6