Дрвене и металне конструкције

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: