Еко стандарди и технички прописи

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: