Експлоатација и одржавање моторних возила

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

– Select –

Имејл: x@x.com

Телефон:

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита