Електроакустика

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

мр Данијела Алексић

Имејл: danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: