Електронска мерна инструментација

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума