Elektronsko poslovanje

Studijski program: SRT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Zoran Veličković

Imejl: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija:

Asistent:

Ana Ličanin

Imejl: ana.licanin@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita

REZULTATI_ispit_JUN_2020