Електронско пословање

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита

REZULTATI_ispit_JUN_2020