Електротехника са електроником

Студијски програм: ИНИ ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Среда 13:00 - 14:00

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Уторак 10:00 - 11:00

Литература

Задаци са колоквијума и испита