Енергетска ефикасност у зградарству

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Вежба бр. 1

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Испит јануар 2022

Резултати колоквијума

Резултати испита