Енергетска ефикасност

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Горан Вучковић

Имејл:

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: