Energija i okolina

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 14:00

Asistent:

Natalija Tošić

Imejl: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Sreda 10:00 - 11:00