Енергија и околина

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Александра Боричић

Имејл: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 116

Термин консултација:

Асистент:

Наталија Петровић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: