Енергија и околина

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Александра Боричић

Имејл: aleksandra.boricic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 116

Термин консултација: Уторак 12:00 – 14:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00