Energija i okolina

Studijski program: ZŽS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija:

Asistent:

Natalija Tošić

Imejl: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: