Физика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

мр Виолета Стојановић

Имејл: violeta.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Среда 12:00 – 13:00

Вежбе

15. nedelja_rač. vežbe_29-5-20
15. nedelja_rač. vežbe_27-5-20
15. nedelja_rač. vežbe_25-5-20
13. nedelja rač. vežbe 15-5-20
13. nedelja rač. vežbe 13-5-20
13. nedelja rač. vežbe 11-5-20
12.nedelja_Uputstvo za rad lab. vežbi_8-5-20
12.nedelja_Uputstvo za rad lab. vežbi_7-5-20
12.nedelja_Uputstvo za rad lab. vežbi_6-5-20
12.nedelja_Uputstvo za rad lab. vežbi_4-5-20
11. nedelja_Uputstvo za rad 5. lab. vežbe_30-04-2020
11. nedelja_Uputstvo za rad 5. lab. vežbe_29-04-2020
11. nedelja_Uputstvo za rad 5. lab. vežbe_28-04-2020
11. nedelja_Uputstvo za rad 5. lab. vežbe_27-04-2020
11.nedelja_Izveštaj za V lab.vežbu 27-04-2020
10.nedelja rač. vežbe 24-4-20
10.nedelja rač. vežbe 22-4-20
10.nedelja rač. vežbe 21-4-20
9. nedelja_Uputstvo za rad 4. lab. vežbe_16-04-2020
9. nedelja_Uputstvo za rad 4. lab. vežbe_15-04-2020
9. nedelja_Uputstvo za rad 4. lab. vežbe_14-04-2020
9. nedelja_Uputstvo za rad 4. lab. vežbe_13-04-2020
9.nedelja_Izveštaj za IV lab.vežbu 13-04-2020
Test teorija DRS 4-4-2020
Test teorija ZŽS 3-4-2020
Rešenja zadataka sa testa_DRS_3.4.2020
Test zadaci DRS 3-4-2020
Test teorija INI 3-4-2020
7. nedelja rač. vežbe 03-04-2020
Rešenja zadataka sa testa_ZŽS_2.4.2020
Test zadaci ZŽS 2-4-2020
Rešenja zadataka sa testa_INI_2.4.2020
Test zadaci INI 2-4-2020
7. nedelja rač. vežbe 01-04-2020
7. nedelja rač. vežbe 30-03-2020
6. nedelja_Uputstvo za rad 3. lab. vežbe_27-03-2020
6. nedelja_Uputstvo za rad 3. lab. vežbe_26-03-2020
6. nedelja_Uputstvo za rad 3. lab. vežbe_25-03-2020
6. nedelja_Uputstvo za rad 3. lab. vežbe_23-03-2020
6.nedelja_Izveštaj za III lab.vežbu 23-03-2020
5. nedelja rač. vežbe 18-03-2020

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати испита