Физика

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 4

Професор:

мр Виолета Стојановић

Имејл: violeta.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Литература

Резултати испита