Физика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

мр Виолета Стојановић

Имејл: violeta.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Среда 12:00 – 13:00

Литература

Резултати испита