Fizika

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

mr Violeta Stojanović

Imejl: violeta.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: