Fizika

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 5

Profesor:

mr Violeta Stojanović

Imejl: violeta.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: Sreda 12:00 – 13:00