Геодезија

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 11:00 – 12:00

Асистент:

Душан Коцић

Имејл: dusan.kocic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 13:00 - 14:00, Четвртак 13:00 - 14:00