Геодезија

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00 / Уторак 12:00 – 13:00

Асистент:

Зоран Илић

Имејл: zoran.ilic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: