Геодезија

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8