Градитељство и животна средина

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Александра Боричић

Имејл: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 116

Термин консултација:

Асистент:

др Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: