Грађевинска механизација и технологија грађења

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

– Select –

Имејл: x@x.com

Телефон:

Термин консултација:

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: