Građevinske konstrukcije

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: IV

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 8

Profesor:

dr Danijela Zlatković

Imejl: danijela.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Utorak 10:00 – 11:00

Asistent:

Nemanja Petrović

Imejl: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita