Грађевинско урбанистичке процедуре

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 10:00 – 11:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита