Хидраулички и пнеуматски системи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Милан Николић

Имејл: milan.nikolic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: