Хидротехника 1

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита