Хидротехника

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Други колоквијум
Први колоквијум