Хидротехника

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@akademija.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 10:00 – 11:00

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12:00 - 13:00, Среда 13:00 - 14:00

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума