Информационе технологије у производњи

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Гордана Јовић

Имејл: gordana.jovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита