Информационе технологије у саобраћају

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита