Информациони системи

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 09:00 - 10:00

Вежбе

Литература

Knjiga

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита