Информациони системи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Вежбе

Литература

Knjiga

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита