Информациони системи

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: