Интегрисани системи управљања

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита