Интернет програмирање

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

Асистент:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: