Инжењерска етика

Студијски програм:

Статус предмета: Изборни

Семестар: I

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита