Инжењерска информатика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Никола Костић

Имејл: nikola.kostic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: