Инжењерска информатика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Асистент:

Никола Костић

Имејл: nikola.kostic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00