Инжењерска информатика

Студијски програм: ЗЖС ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Асистент:

Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 09:00 - 10:00

Асистент:

др Владимир Поповић

Имејл: vladimir.popovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Четвртак 13:00 - 14:00