ИП комуникације

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита