Испитивање и карактеризација отпада

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

мр Братимир Нешић

Имејл: bratimir@gmail.com

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: